SZKOLNE KOŁO TEATRALNE „IMPROWIZACJA”

…Bo teatr jest po to,
by wszystko było inne niż dotąd…

Każdy uczeń, który chce:

 • rozwijać swoje zdolności artystyczne, np. aktorskie, recytatorskie, plastyczne, muzyczne;
 • poznawać historię, twórców i tajniki teatru;
 • doskonalić sztukę żywego słowa;
 • brać udział w konkursach;
 • występować publicznie;
 • spotykać się w gronie osób o podobnych zainteresowaniach i różnorodnych talentach;
 • wyjeżdżać na spektakle teatralne,

ma taką możliwość, gdy wstąpi do Koła Teatralnego działającego przy ZSOiZ W Gromniku.

Założenia Szkolnego Koła Teatralnego

Szkolne Koło Teatralne powołane jest do podejmowania różnorodnych działań artystycznych wynikających z potrzeb i zainteresowań jego członków. Działa w ramach zajęć pozalekcyjnych i skupia wszystkich chętnych uczniów.

Cele i zadania

Nadrzędnym celem programu jest popularyzacja wśród młodzieży różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.

Cele szczegółowe:

 1. Wszechstronny rozwój osobowości, ekspresji, wrażliwości i uczuciowości.
 2. Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze, bywania w teatrze i obcowania z prawdziwą sztuką.
 3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 4. Udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego.
 5. Odkrywanie wartości poprzez identyfikowanie się z bohaterami granych sztuk.
 6. Rozwijanie tolerancji wobec poglądów i przekonań innych ludzi.
 7. Budzenie zaufania do siebie i szacunku do systematycznej pracy dającej efekty.
 8. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych (współdziałanie w zespole).
 9. Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem i intonacją.
 10. Pokonywanie lęku przed wystąpieniem publicznym.
 11. Zdobywanie podstawowych wiadomości o dziejach sceny, przeobrażaniu roli aktora i widza w kreowaniu spektaklu.
 12. Zachęcanie uczniów do wchodzenia w rolę reżysera, scenarzysty, scenografa, krytyka.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!

 

KALENDARIUM SPEKTAKLI TEATRALNYCH

Skip to content