KLASA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

INTERESUJESZ SIĘ SŁUŻBĄ WIĘZIENNĄ ?

CHCESZ ZGŁĘBIĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ?

WIĄŻESZ PLANY ZAWODOWE Z BRANŻAMI MUNDUROWYMI ?

Proponujemy Ci naukę w klasie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z PROGRAMEM SŁUŻBY WIĘZIENNEJ


01lo

PRZEDMIOTY DODATKOWE

samoobrona,
techniki reagowania na agresywne zachowania,
zajęcia na strzelnicy,
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
organizacja formacji,
zapewnianie bezpieczeństwa społecznego,
kształtowanie pożądanego wizerunku Służby Więziennej.


Zajęcia będą prowadzone przez funkcjonariuszy Służb Więziennictwa. Klasę patronatem obejmie Zakład Karny przy ul. Konarskiego w Tarnowie.

Uczniowie w ramach zajęć nabywają następujące kompetencje:

  • poznają zasady funkcjonowania służb więziennych;
  • zapoznają się ze strukturą organizacyjną polskiego więziennictwa i placówek penitencjarnych;
  • przyswajają wiedzę o uprawnieniach, obowiązkach i prawach funkcjonariuszy służb więziennych;
  • zdobywają wiedzę na temat wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania;
  • poznają obowiązki i prawa osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych;
  • przygotowują się do zapewniania bezpieczeństwa i porządku w placówkach więziennych oraz poznają techniki nadzoru nad osadzonymi;
  • zdobywają wiedzę, dotyczącą konwojowania osadzonych;
  • uczą się prowadzenia działalności resocjalizacyjnej;
  • biorą udział w szkoleniu strzeleckim;
  • uczestniczą w zajęciach z samoobrony i technik interwencji.

KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI NA TEMAT:


Z WIZYTĄ W ZAKŁADZIE KARNYM
RESOCJALIZACJA PRZEZ SZTUKĘ W ZAKŁADZIE KARNYM W TARNOWIE – MOŚCICACH
OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE KLAS POLICYJNYCH W PILE
OGÓLNOPOLSKIE OLIMPIADY POLICYJNE W SZCZYTNIE
OBOZY SPRAWNOŚCIOWE W BARTKOWEJ
OBÓZ W LEGIONOWIE
PAT
TURNIEJE OBRONNE
TURNIEJE STRZELECKIE
TURNIEJE MOTORYZACYJNE
TERENOWE ZAJĘCIA POLICYJNE
MUSZTRA

Skip to content