Pedagog szkolny

mgr Anna Reczkowska
Poniedziałek        8:00 – 12:30
Wtorek           8:00 – 12:30
Środa           8:00 – 12:30
Czwartek        8:00 – 12:30

mgr Marta Kazanowska-Reczkowska – pedagog specjalny
Piątek       8:00 – 11:00


Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?

 • Całkowitej dyskrecji; wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeśli czasem pedagog będzie Cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych to decyzja będzie i tak należała tylko do Ciebie,
 • Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga,
 • Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchany i na pewno ominą Cię: pouczanie, moralizowanie, krytykowanie,
 • Otrzymasz za to informację na temat swojej sytuacji i propozycję porady oraz pomoc

Kim jest pedagog szkolny?

To pytanie zadaje sobie wiele osób.

Nie prowadzi zajęć dydaktycznych,
nie naucza konkretnego przedmiotu,
nie stawia stopni!

Działalność pedagoga polega głównie na udzielaniu pomocy –
tej psychologicznej i tej życiowej.

Większa część pomocy związana jest z aktywnym słuchaniem
i próbą zrozumienia problemu ucznia.

Czasem problem bywa bardzo trudny –
pedagog nie jest osobą, która zna i może wypisać receptę na wszystko,
zawsze jednak w takiej sytuacji warto wspólnie zastanowić się,
jakie działania, myśli i zabiegi mogłyby pomóc!!!

Główną formą pracy pedagoga jest:

 • Poradnictwo (dotyczy uczniów, rodziców, nauczycieli)
 • Działalność profilaktyczna
 • Indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna (np. dla uczniów wybitnie uzdolnionych a także wstępne badania diagnostyczne i terapia dysleksji metodami tradycyjnymi oraz według programu „Ortograffiti”)
 • Interwencje środowiskowe
 • Wspieranie działalności wychowawczej nauczycieli, (m.in. poprzez organizację i prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych)
 • Współpraca z wyspecjalizowanymi placówkami

Ważne adresy:

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie – Filia w Tuchowie ul. Wróblewskiego 1, tel.: (014) 6526494
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tarnowie ul. Szarych Szeregów 1 tel. (014) 655 3636
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Szujskiego 66 tel. (014) 6215683
 • Poradnia Specjalistyczna „Arka” Tarnów – Plac Katedralny 6 – Katolicki Telefon Zaufania, (014) 987
 • Telefon Zaufania Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie – 0 667977678
 • Rzecznik Praw Dziecka – telefon informacyjno – interwencyjny: (022) 6965550
 • „Niebieska Linia” – Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, (014) 6262650
 • Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Zespół Przychodni Specjalistycznych Tarnów ul. Mostowa 6, (014) 6213039
Skip to content