Samorząd Uczniowski

PRZEWODNICZĄCY

Julia Gucwa

Michał Drzewicz

Z-CY PRZEWODNICZĄCYCH

Julia Szczerba

Szymon Lech

CZŁONKOWIE

Tatiana Łazarczyk
Ilona Makowiecka


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSOiZ W GROMNIKU

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

 1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
 2. Integracja społeczności szkolnej.
 3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.
 4. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
 5. Samofinansowanie potrzeb SU poprzez m.in. organizacje dyskotek, loterii fantowej itp.
 6. Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
 7. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

Planowane zadania i termin realizacji

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego;
 2. Integracja klas pierwszych: dyskoteka szkolna (wrzesień);
 3. Wybór Samorządu Uczniowskiego (wrzesień);
 4. Przedstawienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego Dyrekcji szkoły (wrzesień);
 5. Organizacja Dnia Chłopaka, przekazanie życzeń (wrzesień);
 6. Święto Edukacji Narodowej – przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły (październik);
 7. Dyskoteka andrzejkowa, wieczór wróżb (listopad);
 8. Mikołajki szkolne (grudzień);
 9. Uroczystość wręczenia mundurów (grudzień);
 10. Szkolne kolędowanie (grudzień);
 11. Konkurs na świąteczny wystrój klasy (grudzień);
 12. Festiwal kabaretowy (styczeń);
 13. Dzień szalonych lat 80 w szkole (styczeń);
 14. Dyskoteka karnawałowa – szalone lata 80 (styczeń);
 15. Walentynki szkolne (luty);
 16. Współorganizacja wyborów Miss i Mistera szkoły (marzec);
 17. Organizacja seansu filmowego (marzec);
 18. 12-godzinny mecz siatkarski (kwiecień);
 19. Pożegnanie klas III – dyskoteka (kwiecień);
 20. Pomoc w organizacji dnia otwartego szkoły (kwiecień, maj);
 21. Aktualizacja ściennej gazetki szkolnej (na bieżąco);
 22. Prowadzenie skrzynki skarg i propozycji (na bieżąco);
 23. Współpraca z samorządami klasowymi (na bieżąco);
 24. Prowadzenie facebook’a SU. (na bieżąco);
 25. Przygotowanie uroczystego zakończenia roku szkolnego (czerwiec);
 26. Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły (na bieżąco);
 27. Podsumowanie pracy SU na koniec roku szkolnego.

Samorząd Uczniowski i opiekunowie zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w planie pracy według bieżących potrzeb.


Skip to content