Projekt „eTwinning”

00c

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klasy Ia w składzie: Karolina Gadowska, Ewa Ryndak, Kamila Tajak, Natalia Wiatr, Bartłomiej Wojcieszak oraz Ireneusz Zając brali udział w międzynarodowym projekcie eTwinning.

01

Tematem współpracy międzynarodowej były „Święta”.

eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

02

Wraz ze szkołą partnerską z Grecji „Gymnasium-Lyzeum in Paxos” pracowaliśmy nad zagadnieniem „Feste feiern”, czyli „Święta”. W naszym projekcie skupiliśmy się na dwóch świętach: Bożym Narodzeniu oraz Wielkanocy.

W trakcie trwania projektu obydwa kraje współpracujące:

  • wykonały kalendarze na rok szkolny 2011/2012,
  • opisały tradycje i zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem oraz Wielkanocą.

Dzięki projektowi uczniowie zawarli nowe znajomości oraz poznali zwyczaje i tradycje panujące w Grecji. Ponieważ nasza współpraca opierała się głównie na kontakcie mailowym, uczniowie mieli możliwość „podszkolenia” języka niemieckiego.

Skip to content