Koło Europejskie

Opiekunowie

Małgorzata Sobieraj
Anna Rój
Małgorzata Namysłowski
Urszula Sanek


Cele

 1. Wszechstronne propagowanie szeroko pojętej idei integracji europejskiej.
 2. Gromadzenie i przekazywanie wiedzy o:
  • historii Unii Europejskiej
  • państwach członkowskich i stowarzyszonych z Unią Europejską
  • instytucjach Unii Europejskiej
  • rozwoju integracji europejskiej.
 3. Kształtowanie u młodzieży europejskiej świadomości.
 4. Rozwijanie u uczniów tolerancji i szacunku w stosunkach społecznych oraz potrzeby współpracy międzynarodowej.
 5. Propagowanie nauki języków obcych.
 6. Przygotowanie do życia i pracy w zjednoczonej Europie.

Powyższe cele koło realizuje poprzez:

 • zbieranie i aktualizowanie dostępnych dokumentów i informacji: przygotowywanie projektów, organizowanie wystaw;
 • przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej;
 • przygotowywanie tematycznych gazetek ściennych;
 • przeprowadzanie konkursów wiedzy o państwach anglojęzycznych oraz państwach niemieckojęzycznych;
 • przygotowanie potraw państw UE w ramach Dnia Nauki;
 • współpracę z różnymi organizacjami oraz klubami europejskimi z innych szkół.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.


Prace wykonane przez uczniów


Pracownia Koła Europejskiego

 

Skip to content