Prezydium Rady Rodziców

Anna Pruchnicka – przewodniczący
Bernadeta Nalepa – z-ca przewodniczącego
Kinga Kotowicz-Proszak – z-ca przewodniczącego
Wiesława Cudek – skarbnik
Katarzyna Śmiertka – członek

Skip to content