Dlaczego warto być uczniem naszej szkoły?

 

 

 

 

Oferujemy kierunki kształcenia, które przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów.

Posiadamy wysoką ocenę naszej działalności dokonaną przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Mamy duże doświadczenie w realizacji nowatorskiego programu kształcenia policyjnego, co potwierdzają konkretne sukcesy i rekomendacja Komendy Głównej Policji.

Dbamy o rozwój zainteresowań oferując młodzieży udział w zajęciach pozalekcyjnych.

Wielką uwagę poświęcamy pracy wychowawczej ukierunkowanej na nauczanie patrona szkoły Jana Pawła II, czego efektem jest m.in. otrzymane wyróżnienie w projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.

Do naszej placówki uczęszcza młodzież z terenu całej Małopolski, i spoza niej, co daje możliwość zawarcia nowych znajomości.

Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem dydaktycznym i sportowym (nowa hala sportowa, nowe skrzydło szkoły, kompleks „Orlik”, boisko do piłki siatkowej plażowej), indywidualne szafki ubraniowe dla uczniów, profesjonalna strzelnica.

Bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój sportowy młodzieży.

Działający w szkole Ośrodek Doradztwa Zawodowego daje możliwość rozwijania umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Jesteśmy szkołą bezpieczną, wolną od przemocy.

Opinia uczniów i rodziców o szkole jest dla nas wyznacznikiem działań, mających na celu podnoszenie jakości pracy.

Współpracujemy z pracodawcami.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczęszczania do szkoły muzycznej I stopnia, która mieści się w tym samym budynku.

Dysponujemy miejscami w internacie szkolnym (szczegółowe informacje pod nr tel. 508 439 388).

Skip to content