KLASA ARCHITEKTONICZNA

W roku szkolnym 2022/2023 otwieramy nowy program: klasę architektoniczną

INTERESUJESZ SIĘ ARCHITEKTURĄ ?

MASZ UZDOLNIENIA ARTYSTYCZNE?

CHCESZ ROZWIJAĆ SWOJE PASJE POPRZEZ UDZIAŁ
W WARSZTATACH PLASTYCZNYCH, ARCHITEKTONICZNYCH LUB TEATRALNYCH?

TO TA KLASA JEST DLA CIEBIE !!!


PRZEDMIOTY DODATKOWE:

rysunek studyjny;
rysunek architektoniczny;
warsztaty plastyczne;

BĘDĄ W SZCZEGÓLNOŚCI ROZWIJAŁY:

wyobraźnię przestrzenną;
umiejętności rozróżniania podstawowych styli i elementów porządków architektonicznych;
zagadnienia związane z rozwiązaniami funkcjonalnymi, konstrukcyjnymi,
estetycznymi, ergonomią, wymogami praw w architekturze;
myślenie twórcze.


SUGEROWANE PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

język polski lub matematyka
język angielski

Absolwent tej klasy będzie przygotowany w przyszłości do podjęcia studiów na kierunkach architektonicznych, urbanistycznych, kierunkach związanych z architekturą krajobrazu oraz innych kierunkach artystycznych lub technicznych.

WERSJA PDF

Skip to content