OGÓLNOPOLSKIE OLIMPIADY POLICYJNE

„Czasem można zajść daleko, idąc w ślady kogoś, kto wie, dokąd zmierza.”

Nora Roberts

Ogólnopolska Olimpiada Policyjna ma formę trójstopniowej piramidy, po której wspinają się maturzyści. Na każdym stopniu liczba uczestników stopniowo się zawęża. Ostatecznie na wierzchołek dostaje się jedynie piętnaścioro najlepszych osób. Oprócz licznych nagród otrzymują indeks Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, nadający im status studenta. To o niego walczy corocznie kilkaset osób z całej Polski.

Pierwsze dwie fazy olimpiady przeprowadzane są w szkołach ponadgimnazjalnych realizujących programy policyjne. Obejmują PRACĘ PISEMNĄ NA WYBRANY TEMAT oraz INTERNETOWY TEST WIEDZY POLICYJNEJ. Podczas finałowego etapu, najlepszych trzydziestu uczestników spotyka się w Szczytnie. Zmagania na na tym trzecim poziomie obejmują TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ oraz egzamin z zakresu WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, HISTORII POLICJI, PRAWA KARNEGO I PRAWA O RUCHU DROGOWYM.


Rok szkolny 2022/2023

XIV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA POLICYJNA W SZCZYTNIE

Reportaż

Rok szkolny 2019/2020

XI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA POLICYJNA W SZCZYTNIE

Reportaż

Rok szkolny 2014/2015

VI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA POLICYJNA W SZCZYTNIE

Reportaż

Rok szkolny 2013/2014

V OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA POLICYJNA W SZCZYTNIE

Reportaż

Rok szkolny 2012/2013

IV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA POLICYJNA W SZCZYTNIE

Reportaż

Rok szkolny 2011/2012

III OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA POLICYJNA W SZCZYTNIE

Reportaż

Rok szkolny 2010/2011

II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA POLICYJNA W SZCZYTNIE

Reportaż

Rok szkolny 2009/2010

I OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA POLICYJNA W SZCZYTNIE

Reportaż
Skip to content