KALENDARIUM

ROK SZKOLNY 2021/2022

TERMIN WYDARZENIE
1 września 2021r. Inauguracja roku szkolnego
23 września 2021r. Zebranie wywiadowcze z rodzicami
14 października 2021r. Obchody Dnia Patrona Szkoły
22 października 2021r. Uroczystość ślubowania uczniów klas II
1 listopada 2021r. Dzień Wszystkich Świętych
5 listopada 2021r. Zebranie wywiadowcze z rodzicami
11 listopada 2021r. Narodowe Święto Niepodległości
12 listopada 2021r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
10 grudnia 2021r. Zebranie wywiadowcze z rodzicami
15 grudnia 2021r. Termin przekazania informacji o proponowanych śródrocznych ocenach niedostatecznych
17 grudnia 2021r. Uroczystość ślubowania uczniów klas I
23 – 31 grudnia 2021r. Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2022r. Nowy Rok
7 stycznia 2022r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
10 stycznia 2022r. Termin wystawienia ocen śródrocznych
13 stycznia 2022r. Klasyfikacja śródroczna
17 – 30 stycznia 2022r. Ferie zimowe
31 stycznia 2022r. Rozpoczęcie II półrocza
18 marca 2022r. Zebranie wywiadowcze z rodzicami (termin przekazania informacji o proponowanych ocenach niedostatecznych na koniec klasy III LO)
6 kwietnia 2022r. Dzień Otwarty Szkoły
14-19 kwietnia 2022r. Wiosenna przerwa świąteczna
22 kwietnia 2022r. Termin wystawienia w dzienniku ocen końcowych uczniom klas III LO
25 kwietnia 2022r. Klasyfikacja roczna i końcowa klas III LO
29 kwietnia 2022r. Zakończenie zajęć szkolnych w klasach III LO
1 maja 2022r. Święto Pracy
2 maja 2022r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 maja 2022r. Święto Konstytucji Trzeciego Maja
4 maja 2022r. Egzamin maturalny z języka polskiego – część pisemna
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
5 maja 2022r. Egzamin maturalny z matematyki – część pisemna
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
6 maja 2022r. Egzamin maturalny z języka angielskiego – część pisemna na poziomie podstawowym
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
13 maja 2022r. Konsultacje rodzicielskie (termin przekazania informacji o proponowanych ocenach niedostatecznych na koniec klas I i II LO oraz I, II i III BSzIS)
10 czerwca 2022r. Termin wystawienia ocen rocznych
15 czerwca 2022r. Klasyfikacja roczna
17 czerwca 2022r. (dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
24 czerwca 2022r. Zakończenie roku szkolnego
25 czerwca – 31 sierpnia 2022r. Ferie letnie

Skip to content