ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 09:54

KALENDARIUM

ROK SZKOLNY 2020/2021

TERMIN WYDARZENIE
1 września 2020r. Inauguracja roku szkolnego
15 września 2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej
24 września 2020r. Zebranie wywiadowcze z rodzicami
16 października 2020r. Obchody Dnia Patrona Szkoły
1 listopada 2020r. Dzień Wszystkich Świętych
13 listopada 2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej, zebranie wywiadowcze z rodzicami
24 listopada 2020r. Termin przekazania informacji o proponowanych śródrocznych ocenach niedostatecznych
18 grudnia 2020r. Termin wystawienia ocen śródrocznych
22 grudnia 2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja śródroczna
23 – 31 grudnia 2020r. Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2021r. Nowy Rok
4 – 17 stycznia 2021r. Ferie zimowe
18 stycznia 2021r. Rozpoczęcie II półrocza
19 marca 2021r. Zebranie Rady Pedagogicznej, zebranie wywiadowcze z rodzicami (termin przekazania informacji o proponowanych ocenach niedostatecznych na koniec klasy III LO)
24 marca 2021r. Dzień Otwarty Szkoły
1-6 kwietnia 2021r. Wiosenna przerwa świąteczna
23 kwietnia 2021r. Termin wystawienia w dzienniku ocen końcowych uczniom klas III LO
26 kwietnia 2021r. Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja roczna i końcowa klas III LO
30 kwietnia 2021r. Zakończenie zajęć szkolnych w klasach III LO
1 maja 2021r. Święto Pracy
3 maja 2021r. Święto Konstytucji Trzeciego Maja
4 maja 2021r. Egzamin maturalny z języka polskiego – część pisemna
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
5 maja 2021r. Egzamin maturalny z matematyki – część pisemna
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
6 maja 2021r. Egzamin maturalny z języka angielskiego – część pisemna na poziomie podstawowym
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
7 maja 2021r. Egzamin maturalny z języka angielskiego – część pisemna na poziomie rozszerzonym
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
17 maja 2021r. Konsultacje rodzicielskie (termin przekazania informacji o proponowanych ocenach niedostatecznych na koniec klas I i II LO oraz I, II i III BSzIS)
4 czerwca 2021r. (dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
9 czerwca 2021r. Dzień Otwarty Szkoły
16 czerwca 2021r. Termin wystawienia w dzienniku ocen rocznych
18 czerwca 2021r. Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja roczna
25 czerwca 2021r. Zakończenie roku szkolnego
26 czerwca – 31 sierpnia 2021r. Ferie letnie

Skip to content