centrum_mundurowe
bty
gl-3
ft-1
ft-2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 20:40

KALENDARIUM

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

TERMIN WYDARZENIE
3 września 2018r. Rozpoczęcie roku szkolnego
14 września 2018r. Zebranie Rady Pedagogicznej
28 września 2018r. Zebranie z rodzicami
9 października 2018r. Dzień Patrona Szkoły
17-19 października 2018r. Wycieczka do Lwowa w ramach projektu Niepodległa
1 listopada 2018r. Dzień Wszystkich Świętych
2 listopada 2018r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
16 listopada 2018r. Zebranie z rodzicami
21 listopada 2018r. Dzień Sportów Obronnych
7 grudnia 2018r. Konsultacje rodzicielskie
14 grudnia 2018r. Termin przekazania informacji o proponowanych śródrocznych ocenach niedostatecznych
20 grudnia 2018r. Uroczystość ślubowania uczniów klas I
23 – 31 grudnia 2018r. Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2019r. Święto Nowego Roku
11 stycznia 2019r. Termin wystawienia ocen śródrocznych
11 stycznia 2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja śródroczna
14 – 27 stycznia 2019r. Ferie zimowe
28 stycznia 2019r. Rozpoczęcie II półrocza
7 marca 2019r. Wycieczka do Szkoły Policji w Katowicach
13 marca 2019r. Turniej sportowo-profilaktyczny „Młodzi i bezpieczni”
14 marca 2019r. Wycieczka przedmiotowa z biologii w ramach projektu „Mój rozwój – moja przyszłość”
15 marca 2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej, zebranie z rodzicami (termin przekazania informacji o proponowanych ocenach niedostatecznych na koniec klasy III LO)
20 marca 2019r. Dzień Otwarty Szkoły
26 marca – 5 kwietnia 2019r. Wyjazd uczniów do Niemiec w ramach wymiany międzynarodowej
11 kwietnia 2019r. VII Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych
15-16 kwietnia 2019r. Turniej Klas Policyjnych w Pile
17 kwietnia 2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja roczna i końcowa klas III LO
18-23 kwietnia 2019r. Wiosenna przerwa świąteczna
26 kwietnia 2019r. Zakończenie nauki w klasach III LO
30 kwietnia 2019r. Dzień Otwarty Szkoły
1 maja 2019r. Święto Pracy
2 maja 2019r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 maja 2019r. Święto Konstytucji Trzeciego Maja
6 maja 2019r. Egzamin maturalny z języka polskiego – część pisemna
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
7 maja 2019r. Egzamin maturalny z matematyki – część pisemna
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
8 maja 2019r. Egzamin maturalny z języka angielskiego – część pisemna
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
16 maja 2019r. Konsultacje rodzicielskie (termin przekazania informacji o proponowanych ocenach niedostatecznych na koniec klas I i II)
17 czerwca 2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja końcoworoczna
14 – 19 czerwca 2019r. Obóz sportowo-szkoleniowy w Bartkowej
20 czerwca 2019r. Święto Bożego Ciała
21 czerwca 2019r. Zakończenie roku szkolnego
24 czerwca – 31 sierpnia 2019r. Ferie letnie