KALENDARIUM

ROK SZKOLNY 2022/2023

TERMIN WYDARZENIE
1 września 2022r. Inauguracja roku szkolnego
28-30 września 2022r. Testy diagnostyczne dla uczniów klas IV LO z przedmiotów obowiązkowych
29 września 2022r. Zebranie wywiadowcze z rodzicami
13 października 2022r. Obchody Dnia Patrona Szkoły na Jamnej
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w LO i BS1S
14 października 2022r. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
31 października 2022r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w LO i BS1S
1 listopada 2022r. Dzień Wszystkich Świętych
8 listopada 2022r. Zebranie wywiadowcze z rodzicami
11 listopada 2022r. Narodowe Święto Niepodległości
8 grudnia 2022r. Zebranie wywiadowcze z rodzicami
12-22 grudnia 2022r. Testy diagnostyczne dla uczniów klas IV LO ze wszystkich przedmiotów
15 grudnia 2022r. Termin przekazania informacji o proponowanych śródrocznych ocenach niedostatecznych
22 grudnia 2022r. Uroczystość ślubowania uczniów klas I
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w LO i BS1S
23 – 31 grudnia 2022r. Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2023r. Nowy Rok
9 stycznia 2023r. Termin wystawienia ocen śródrocznych
12 stycznia 2023r. Klasyfikacja śródroczna
16 stycznia 2023r. Rozpoczęcie II półrocza
30 stycznia – 11 lutego 2023r. Ferie zimowe
16 marca 2023r. Termin przekazania informacji o proponowanych ocenach niedostatecznych na koniec klasy IV LO
20 marca 2023r. Zebranie wywiadowcze z rodzicami
31 marca 2023r. Dzień Otwarty Szkoły
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w LO
6-11 kwietnia 2023r. Wiosenna przerwa świąteczna
21 kwietnia 2023r. Termin wystawienia w dzienniku ocen końcowych uczniom klas IV LO
24 kwietnia 2023r. Klasyfikacja roczna i końcowa uczniów klas IV LO
28 kwietnia 2023r. Zakończenie zajęć szkolnych w klasach IV LO
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 maja 2023r. Święto Pracy
2 maja 2023r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w LO i BS1S
3 maja 2023r. Święto Konstytucji Trzeciego Maja
4 maja 2023r. Egzamin maturalny z języka polskiego PP – część pisemna
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w LO
5 maja 2023r. Egzamin maturalny z języka angielskiego PP – część pisemna
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w LO
8 maja 2023r. Egzamin maturalny z matematyki PP – część pisemna
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w LO i BS1S
15 maja 2023r. Konsultacje rodzicielskie (termin przekazania informacji o proponowanych ocenach niedostatecznych na koniec klas I, II i III LO oraz I, II i III BSzIS)
2 czerwca 2023r. Dzień Otwarty
9 czerwca 2023r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w LO i BS1S
13 czerwca 2023r. Termin wystawienia ocen rocznych
16 czerwca 2023r. Klasyfikacja roczna
23 czerwca 2023r. Zakończenie roku szkolnego
25 czerwca – 31 sierpnia 2023r. Ferie letnie

Skip to content