KLASA SPORTOWA PIŁKI SIATKOWEJ

W dziesięcioletniej historii szkoły sport stanowi ważny element programu profilaktyki i wychowania, o czym świadczą liczne sukcesy uczniów w zawodach międzyszkolnych na forum wojewódzkim i ogólnopolskim oraz dynamiczny rozwój bazy sportowej. Pośród dyscyplin realizowanych na lekcjach WF największą popularnością cieszy się piłka siatkowa. To właśnie w tej dyscyplinie uczniowie gromnickiego liceum mogą poszczycić się największymi osiągnięciami (m.in. tytuł Finalisty Ogólnopolskiej Licealiady Młodzieży – Ostróda 2013).

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży zapraszamy do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 programu PIŁKI SIATKOWEJ dziewcząt i chłopców.

PRZEDMIOTY DODATKOWE

piłka siatkowa
podstawy teorii sportu
pływanie
obóz sportowy

Dodatkowe godziny szkolenia siatkarskiego (5 obowiązkowych + 5 SKS) będą realizowane niezależnie od wybranej klasy i rozszerzeń.


KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI NA TEMAT:


OBOZY SPRAWNOśCIOWE W BARTKOWEJ
WYRÓŻNIENIA SPORTOWE DLA ZSOIZ W GROMNIKU
OSIĄGNIĘCIA SIATKARSKIE


ZASADY NABORU

DO KLASY PIERWSZEJ Z PROGRAMEM SIATKARSKIM

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do klasy z programem siatkarskim musi uzyskać łącznie powyżej 120 punktów (test kompetencji, oceny ze świadectwa, test sprawności fizycznej).

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

/min 20 pkt – max 40 pkt/

I. Skok w dal z miejsca – próba mocy:

DZIEWCZĘTA PUNKTACJA CHŁOPCY
110 – 120 [cm] 1 120 – 130 [cm]
121 – 130 [cm] 2 131 – 140 [cm]
131 – 140 [cm] 3 141 – 150 [cm]
141 – 150 [cm] 4 151 – 160 [cm]
151 – 160 [cm] 5 161 – 170 [cm]
161 – 170 [cm] 6 171 – 180 [cm]
171 – 180 [cm] 7 181 – 190 [cm]
181 – 190 [cm] 8 191 – 200 [cm]
191 – 200 [cm] 9 201 – 210 [cm]
201 – pow. [cm] 10 211 – pow. [cm]

Uwagi dotyczące wykonywanego zadania

Testowany staje przed linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość.

Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt.

Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.

Sprzęt i pomoce: taśma miernicza, kreda, lista badanych.

II. Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s – próba siły mięśni brzucha: /max 10pkt/

DZIEWCZĘTA PUNKTACJA CHŁOPCY
7 – 8 1 10 – 12
9 – 11 2 13 – 14
12 – 13 3 15 – 17
14 – 15 4 18 – 19
15 – 16 5 20 – 21
17 – 18 6 22 – 23
19 – 20 7 24 – 25
21 – 22 8 26 – 27
23 – 24 9 28 – 29
25 – pow. 10 30 – pow.

Uwagi dotyczące wykonywanego zadania

Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na sygnał „start” badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund.

Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.

Badanego nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów.

Sprzęt i pomoce: mata, stoper.

III. Sprawdzian umiejętności technicznych obejmuje: /max 20pkt/

Odbicia piłki sposobem oburącz górnym
Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym
Zagrywka

OCENA PUNKTACJA
dopuszczający 3
+ dopuszczający 4
dostateczny 6
+ dostateczny 8
dobry 12
+ dobry 14
bardzo dobry 18
celujący 20

Skip to content