Rada Pedagogiczna

mgr Wiesław Wójcikdyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Małgorzata Sadłońwicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Krzysztof Górskikierownik internatu, wychowawca internatu

mgr Tomasz Baran – nauczyciel matematyki
mgr Beata Biedrzycka – nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa, opiekun biblioteki
mgr st. aspirant Łukasz Bień – nauczyciel przedmiotów policyjnych
mgr Zbigniew Burnat – nauczyciel przedmiotów wojskowych
mgr Wiesława Cudek – specjalista ds rewalidacji
mgr inż. Jarosław Dziga – nauczyciel informatyki, praktycznego zastosowania narzędzi technologii informacyjnej oraz wychowawca w internacie
mgr Marek Dziuban – nauczyciel wychowania fizycznego i podstaw teorii sportu i odnowy biologicznej
mgr Margarita Frias-Mazurkiewicz Nuris  – nauczyciel języka hiszpańskiego
mgr Katarzyna Gaj – nauczyciel języka polskiego, nauki o języku oraz wiedzy o kulturze
mgr Anna Gańczarczyk – nauczyciel muzyki
mgr Karina Górska – wychowawca w internacie
mgr Renata Grzenia – nauczyciel biologii oraz wychowania do życia w rodzinie
mgr Agnieszka Gucwa – nauczyciel języka polskiego
mgr Marzena Habas – nauczyciel języka niemieckiego oraz wychowawca w internacie
mgr Marta Kazanowska-Reczkowska – specjalista ds logopedii
dr Małgorzata Hołda-Kuchnik – nauczyciel języka polskiego oraz nauki o języku
mgr Tomasz Jachym – nauczyciel historii
mgr Magdalena Konarska – nauczyciel przedmiotów straży granicznej
mgr Elżbieta Kwaśna – nauczyciel fizyki, wychowawca internatu
mgr Sławomir Mikos – nauczyciel języka angielskiego
ks. mgr Andrzej Mirek – nauczyciel religii i etyki
mgr Grzegorz Nagel – instruktor pływania, nauczyciel pierwszej pomocy oraz wychowania fizycznego
mgr Małgorzata Namysłowski – nauczyciel języka niemieckiego, edukacji dla bezpieczeństwa oraz musztry
mgr Piotr Niedojadło – nauczyciel przedmiotów artystycznych
mgr Sławomir Olszowski – nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie
mgr Anna Reczkowska – szkolny pedagog
mgr Jolanta Reczkowska – nauczyciel matematyki
mgr mł. inspektor Krzysztof Ryba – nauczyciel przedmiotów policyjnych
mgr inż. Urszula Sanek – nauczyciel języka angielskiego
mgr Piotr Smoleń – nauczyciel chemii
mgr Małgorzata Sobieraj – nauczyciel języka angielskiego
mgr Anna Steć – wychowawca internatu
mgr Wojciech Truchan – nauczyciel matematyki
mgr Krzysztof Wantuch – nauczyciel geografii
mgr Barbara Wójcik – nauczyciel wychowania fizycznego oraz religii
mgr Rafał Wróbel – nauczyciel przedmiotów pożarniczych

Skip to content