Oferta Liceum Ogólnokształcącego – rok szkolny 2024/2025


Klasy z przedmiotami rozszerzonymi:

 • geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia lub wiedza o społeczeństwie
 • język polski, historia, język angielski
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, historia
 • matematyka, geografia, język angielski
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 • biologia, geografia, język angielski
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub geografia
 • biologia, chemia, język angielski
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia
 • biologia, język polski, język angielski
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, biologia

Klasy z Oddziałami Przygotowania Wojskowego:

 • geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia lub wiedza o społeczeństwie
 • język polski, historia, język angielski
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, historia

Podczas rekrutacji do klas z OPW oprócz punktacji przedmiotowej uwzględniany będzie test próby sprawności fizycznej kandydata (…czytaj więcej).

Drugim językiem do wyboru jest język hiszpański albo niemiecki.

Niezależnie od wybranej klasy możesz realizować dodatkowe programy rozwijające Twoje zainteresowania i pasje.


PROGRAM ARCHITEKTONICZNY

Przedmioty dodatkowe:

 • rysunek studyjny
 • rysunek architektoniczny
 • warsztaty plastyczne

Zajęcia z zakresu architektonicznego będą rozwijać wyobraźnie przestrzenną, umiejętności rozróżniania podstawowych styli i elementów porządków architektonicznych, zagadnienia związane z rozwiązaniami funkcjonalnymi, konstrukcyjnymi, estetycznymi, ergonomią, wymogami praw w architekturze oraz myślenie twórcze.

Absolwent tej klasy będzie przygotowany w przyszłości do podjęcia studiów na kierunkach architektonicznych, urbanistycznych, kierunkach związanych z architekturą krajobrazu oraz innych kierunkach artystycznych lub technicznych.

WERSJA PDF


PROGRAM WOJSKOWY OPW

Przedmioty dodatkowe:

 • podstawy przygotowania obywatelskiego i wojskowego
 • szkolenie bojowe
 • trening strzelecki
 • podstawy prawa
 • musztra

Zajęcia będą prowadzone przez 113 Batalion Lekkiej Piechoty 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Krakowie.

Absolwent może rozwijać swoje zainteresowania kontynuując naukę m.in. na uczelniach technicznych, prawniczych lub wojskowych. Ubiegając się o przyjęcie absolwent uzyskuje dodatkowe punkty rekrutacyjne za ukończenie programu straży granicznej w LO.

Plakat reklamujący oddziały przygotowania wojskowego w ZSOiZ w Gromniku


PROGRAM POLICYJNY

Przedmioty dodatkowe:

 • historia i organizacja policji
 • prewencja
 • prawo karne
 • prawo o ruchu drogowym
 • prawo wykroczeń
 • interwencje policyjne
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły może podjąć studia na kierunkach prawniczych (prawo karne lub administracyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne) albo podjąć pracę w policji, wojsku, agencjach detektywistycznych lub agencjach ochrony osób i mienia.


PROGRAM STRAŻY GRANICZNEJ

Przedmioty dodatkowe:

 • służba graniczna
 • trening strzelecki
 • techniki interwencji
 • musztra
 • kontrola osób i środków transportu

Zajęcia z zakresu straży granicznej będą prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Klasę patronatem obejmie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Absolwent może rozwijać swoje zainteresowania kontynuując naukę m.in. na uczelniach technicznych, prawniczych lub wojskowych. Ubiegając się o przyjęcie absolwent uzyskuje dodatkowe punkty rekrutacyjne za ukończenie programu straży granicznej w LO.


PROGRAM POŻARNICZY

Przedmioty dodatkowe:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • przedmioty pożarnicze
 • pływanie
 • obóz szkoleniowy

Absolwent może rozwijać swoje zainteresowania podejmując studia kierunkowe – pożarnicze, ratownictwa medycznego, chemicznego, medyczne i sportowe.


PROGRAM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Przedmioty dodatkowe:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • ratownictwo medyczne
 • pływanie
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły może podjąć studia na kierunkach medycznych (medycyna, ratownictwo, fizjoterapia, rehabilitacja) oraz sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka).
Na tym kierunku istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji ratownika wodnego.PROGRAM SPORTOWY Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ

Przedmioty dodatkowe:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • odnowa biologiczna
 • pływanie
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach medycznych (fizjoterapia, rehabilitacja, odnowa biologiczna) oraz sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka).


PROGRAM AKTORSKO-WOKALNY

Przedmioty dodatkowe:

 • podstawy gry aktorskiej
 • wymowa sceniczna
 • formy i techniki teatralne

Zajęcia z zakresu aktorsko-wokalnego będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem scenicznym.

Absolwent może rozwijać swoją pasję na uczelniach artystycznych (filmoznawstwo, aktorstwo, reżyseria).
Dodatkowo uczniowie mogą zdobywać doświadczenie sceniczne w Kole teatralnym „Improwizacja”.

Uczniowie mogą też rozwijać swoje talenty w szkolnym zespole muzycznym i kształcić się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia.


PROGRAM SPORTOWY PIŁKI SIATKOWEJ

Przedmioty dodatkowe:

 • podstawy teorii sportu
 • piłka siatkowa
 • pływanie
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka) oraz nabędzie niezbędne umiejętności z zakresu gry w piłkę siatkową, pozwalające na uprawianie tej dyscypliny w formie zorganizowanej. REGULAMIN

Skip to content