Oferta Liceum Ogólnokształcącego – rok szkolny 2022/2023


Klasy z przedmiotami rozszerzonymi:

 • geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia lub wiedza o społeczeństwie
 • język polski, historia, język angielski
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, historia
 • matematyka, geografia, język angielski
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 • matematyka, informatyka, język angielski
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka
 • biologia, geografia, język angielski
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub geografia
 • biologia, chemia, język angielski
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia
 • biologia, język polski, język angielski
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, biologia

Drugim językiem do wyboru jest język niemiecki albo hiszpański.

Niezależnie od wybranej klasy możesz również realizować dodatkowe programy rozwijające Twoje zainteresowania i pasje.


PROGRAM ARCHITEKTONICZNY – NOWOŚĆ!!!

Przedmioty dodatkowe:

 • rysunek studyjny
 • rysunek architektoniczny
 • warsztaty plastyczne

Zajęcia z zakresu architektonicznego będą rozwijać wyobraźnie przestrzenną, umiejętności rozróżniania podstawowych styli i elementów porządków architektonicznych, zagadnienia związane z rozwiązaniami funkcjonalnymi, konstrukcyjnymi, estetycznymi, ergonomią, wymogami praw w architekturze oraz myślenie twórcze.

Absolwent tej klasy będzie przygotowany w przyszłości do podjęcia studiów na kierunkach architektonicznych, urbanistycznych, kierunkach związanych z architekturą krajobrazu oraz innych kierunkach artystycznych lub technicznych.

WERSJA PDF


PROGRAM WOJSKOWY

Przedmioty dodatkowe:

 • służba graniczna
 • trening strzelecki
 • techniki interwencji
 • musztra
 • kontrola osób i środków transportu

Zajęcia z zakresu wojskowego będą prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Klasę patronatem obejmie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Absolwent może rozwijać swoje zainteresowania kontynuując naukę m.in. na uczelniach technicznych, prawniczych lub wojskowych. Ubiegając się o przyjęcie absolwent uzyskuje dodatkowe punkty rekrutacyjne za ukończenie programu straży granicznej w LO.


PROGRAM POLICYJNY

Przedmioty dodatkowe:

 • historia i organizacja policji
 • prewencja
 • prawo karne
 • prawo o ruchu drogowym
 • prawo wykroczeń
 • interwencje policyjne
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły może podjąć studia na kierunkach prawniczych (prawo karne lub administracyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne) albo podjąć pracę w policji, wojsku, agencjach detektywistycznych lub agencjach ochrony osób i mienia.


PROGRAM STRAŻY GRANICZNEJ

Przedmioty dodatkowe:

 • służba graniczna
 • trening strzelecki
 • techniki interwencji
 • musztra
 • kontrola osób i środków transportu

Zajęcia z zakresu straży granicznej będą prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Klasę patronatem obejmie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Absolwent może rozwijać swoje zainteresowania kontynuując naukę m.in. na uczelniach technicznych, prawniczych lub wojskowych. Ubiegając się o przyjęcie absolwent uzyskuje dodatkowe punkty rekrutacyjne za ukończenie programu straży granicznej w LO.


PROGRAM POŻARNICZY

Przedmioty dodatkowe:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • przedmioty pożarnicze
 • pływanie
 • obóz szkoleniowy

Absolwent może rozwijać swoje zainteresowania podejmując studia kierunkowe – pożarnicze, ratownictwa medycznego, chemicznego, medyczne i sportowe.


PROGRAM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Przedmioty dodatkowe:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • ratownictwo medyczne
 • pływanie
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły może podjąć studia na kierunkach medycznych (medycyna, ratownictwo, fizjoterapia, rehabilitacja) oraz sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka).
Na tym kierunku istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji ratownika wodnego.PROGRAM SPORTOWY Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ

Przedmioty dodatkowe:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • odnowa biologiczna
 • pływanie
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach medycznych (fizjoterapia, rehabilitacja, odnowa biologiczna) oraz sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka).


PROGRAM AKTORSKO-WOKALNY

Przedmioty dodatkowe:

 • podstawy gry aktorskiej
 • wymowa sceniczna
 • formy i techniki teatralne

Zajęcia z zakresu aktorsko-wokalnego będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem scenicznym.

Absolwent może rozwijać swoją pasję na uczelniach artystycznych (filmoznawstwo, aktorstwo, reżyseria).
Dodatkowo uczniowie mogą zdobywać doświadczenie sceniczne w Kole teatralnym „Improwizacja”.

Uczniowie mogą też rozwijać swoje talenty w szkolnym zespole muzycznym i kształcić się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia.


PROGRAM SPORTOWY PIŁKI SIATKOWEJ

Przedmioty dodatkowe:

 • podstawy teorii sportu
 • piłka siatkowa
 • pływanie
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka) oraz nabędzie niezbędne umiejętności z zakresu gry w piłkę siatkową, pozwalające na uprawianie tej dyscypliny w formie zorganizowanej. REGULAMIN

Skip to content