ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Uczniowie OPW w wyniku realizacji programu szkolenia poprzez zajęcia teoretyczne, praktyczne, wyjazdowe oraz obóz posiądą wiedzę z zakresu:

 • podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej,
 • wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego,
 • podstaw wychowania wojskowego,
 • podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki,
 • szkolenia strzeleckiego,
 • rozpoznania wojskowego,
 • szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Korzyści dla uczniów płynące z podjęcia nauki w OPW:

 • bezpłatne pełne umundurowanie,
 • system szkolenia przygotowujący do pełnienia służby mundurowej,
 • dodatkowe punkty do Akademii Wojskowych oraz WOT,
 • skrócona służba przygotowawcza do służby wojskowej,
 • możliwość rozpoczęcia studiów na preferencyjnych warunkach,
 • bezpłatny obóz szkoleniowy współfinansowany przez MON.

Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących przez wszystkie lata edukacji uczniowie uczestniczą w szkoleniu teoretycznym i praktycznym.

W czasie zajęć uczniowie mają szansę zapoznać się ze specyfiką pracy żołnierza zawodowego, uczestnicząc w zajęciach teoretycznych, realizowanych metodą wykładów informacyjnych, dyskusji, inscenizacji, prezentacji multimedialnych, pokazów umundurowania oraz zajęciach praktycznych realizowanych metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności. Ponadto uczniowie tej klasy biorą udział w uroczystościach wojskowych i patriotycznych na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim. Minimalna liczba godzin szkolenia to 230, w tym 53 godz. szkolenia teoretycznego i 177 godz. szkolenia praktycznego.

Zajęcia realizowane w ramach szkolenia odbywają się na terenie szkoły, jednostki wojskowej lub na terenie innych obiektów dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć określonych w programie szkolenia.

W klasie IV uczniowie biorą udział w obozie szkoleniowym, który odbywa się na terenie obiektów wojskowych, w szczególności w rejonach poligonów wojskowych i ośrodkach szkolenia lub na terenie innych obiektów dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć określonych w programie szkolenia.

Zarówno szkolenie wojskowe, jak i udział w obozie są bezpłatne. Uczniowie na czas edukacji zobowiązani są do noszenia mundurów, zwłaszcza w czasie zajęć z przysposobienia wojskowego. Stanowią one wizytówkę klasy, podnoszą jej morale i przyswajają wizerunek żołnierza.

Plakat reklamujący oddziały przygotowania wojskowego w ZSOiZ w Gromniku


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

ŚLUBOWANIE ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Pierwszy raz w historii szkoły do ślubowania przystępowali uczniowie oddziału OPW uruchomionego Decyzją Ministra Obrony Narodowej w listopadzie tego roku. Jednostką wojskowa odpowiedzialną  za prowadzenie kształcenia praktycznego jest 113 Batalion Lekkiej Piechoty 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Krakowie.  Uczniowie bardzo dostojnie prezentowali się w tych mundurach, otrzymanych z dotacji na zakup wszystkich elementów ubioru tzw. pakietu ubiorczego ucznia OPW. Fotoreportaż…

DOTACJA MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ DLA ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Skip to content