ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 00:49

Dzień Otwarty Szkoły – 2013.04.26 – stoiska edukacyjne

Powrót

FRYZJERSTWO I KOSMETOLOGIA


NAUKI PRZYRODNICZECARITAS


RATOWNICTWO MEDYCZNE I ODNOWA BIOLOGICZNA


EUROPA DA SIĘ LUBIĆ – AKCJA „CZERWONA RĘKA”


EUROPA DA SIĘ LUBIĆ – ZAGADKI


POŻARNICTWO


LOTNICTWO


MISTRZ SZACHOWY


KSIĘGA PAMIĄTKOWA


Powrót
Skip to content