gl-3
gl-1
ft-1
ft-2
hj-6
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 06:27

Oferta Liceum Ogólnokształcącego – rok szkolny 2017/2018

Klasy z przedmiotami rozszerzonymi:

 • historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski lub język niemiecki
  Przedmioty uzupełniające: nauka o języku i literaturze
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, historia lub wiedza o społeczeństwie

 

 • geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski lub język niemiecki
  Przedmioty uzupełniające: nauka o języku i literaturze
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia lub wiedza o społeczeństwie

 

 • język polski, historia, język angielski lub język niemiecki
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, historia

 

 • matematyka, geografia, język angielski lub język niemiecki
  Przedmioty uzupełniające: elementy informatyki
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia

 

 • matematyka, informatyka, fizyka, język angielski lub język niemiecki
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka

 

 • biologia, geografia, język angielski lub język niemiecki
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub geografia

 

 • biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia

 

Drugim językiem do wyboru jest język angielski, niemiecki albo hiszpański, o ile nie zostanie przewidziany w formie rozszerzonej.

Niezależnie od wybranej klasy możesz również realizować dodatkowe programy rozwijające Twoje zainteresowania i pasje.

 


PROGRAM LOTNICZY

Przedmioty dodatkowe:

 • historia lotnictwa
 • prawo lotnicze, aerodynamika
 • meteorologia
 • frazeologia lotnicza w języku angielskim
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły może rozwijać swoją pasję na uczelniach technicznych prowadzących kształcenie zarówno w zakresie lotnictwa cywilnego, jak i wojskowego.
Istnieje tutaj możliwość zrealizowania kursu szybowcowego.


PROGRAM POŻARNICZY

Przedmioty dodatkowe:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • przedmioty pożarnicze
 • pływanie
 • obóz szkoleniowy

Absolwent może rozwijać swoje zainteresowania podejmując studia kierunkowe – pożarnicze, ratownictwa medycznego, chemicznego, medyczne i sportowe.


PROGRAM POLICYJNY

Przedmioty dodatkowe:

 • historia i organizacja policji
 • prewencja
 • prawo karne
 • prawo o ruchu drogowym
 • prawo wykroczeń
 • interwencje policyjne
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły może podjąć studia na kierunkach prawniczych (prawo karne lub administracyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne) albo podjąć pracę w policji, wojsku, agencjach detektywistycznych lub agencjach ochrony osób i mienia.


PROGRAM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Przedmioty dodatkowe:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • ratownictwo medyczne
 • pływanie
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły może podjąć studia na kierunkach medycznych (medycyna, ratownictwo, fizjoterapia, rehabilitacja) oraz sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka).
Na tym kierunku istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji ratownika wodnego.


PROGRAM ARTYSTYCZNO-MEDIALNY

Przedmioty dodatkowe:

 • taniec towarzyski i nowoczesny
 • podstawy gry aktorskiej
 • wymowa sceniczna
 • elementy fotografii
 • podstawy dziennikarstwa
 • multimedia

Absolwent może rozwijać swoje pasje na uczelniach artystycznych (filmoznawstwo, aktorstwo, fotografia, reżyseria).


PROGRAM SPORTOWY Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ

Przedmioty dodatkowe:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • odnowa biologiczna
 • pływanie
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach medycznych (fizjoterapia, rehabilitacja, odnowa biologiczna) oraz sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka).


PROGRAM SPORTOWY PIŁKI SIATKOWEJ

Przedmioty dodatkowe:

 • podstawy teorii sportu
 • piłka siatkowa
 • pływanie
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka) oraz nabędzie niezbędne umiejętności z zakresu gry w piłkę siatkową, pozwalające na uprawianie tej dyscypliny w formie zorganizowanej. REGULAMIN


PROGRAM RATOWNICTWA WODNEGO

Przedmioty dodatkowe:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • pływanie
 • ratownictwo wodne
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły po spełnieniu wszystkich warunków objętych programem nauczania (KPP, egzamin) uzyskuje tytuł ratownika wodnego  dający kwalifikacje do podjęcia pracy na basenach, kąpieliskach itp. Może podjąć  studia na kierunkach sportowych lub medycznych   (medycyna, ratownictwo, fizjoterapia, rehabilitacja) oraz sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka).