centrum_mundurowe
bty
gl-3
ft-1
ft-2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 06:35

Oferta Liceum Ogólnokształcącego – rok szkolny 2019/2020

Klasy z przedmiotami rozszerzonymi:

 • historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski lub język niemiecki
  Przedmioty uzupełniające: nauka o języku i literaturze
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, historia lub wiedza o społeczeństwie
 • geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski lub język niemiecki
  Przedmioty uzupełniające: nauka o języku i literaturze
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia lub wiedza o społeczeństwie
 • język polski, historia, język angielski lub język niemiecki
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, historia
 • matematyka, geografia, język angielski lub język niemiecki
  Przedmioty uzupełniające: elementy informatyki
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 • matematyka, informatyka, fizyka, język angielski lub język niemiecki
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka
 • biologia, geografia, język angielski lub język niemiecki
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub geografia
 • biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia

Drugim językiem do wyboru jest język angielski, niemiecki albo hiszpański, o ile nie zostanie przewidziany w formie rozszerzonej.

Niezależnie od wybranej klasy możesz również realizować dodatkowe programy rozwijające Twoje zainteresowania i pasje.KLASA WOJSKOWA

Przedmioty dodatkowe z zakresu szkolenia wojskowego:

 • służba graniczna
 • trening strzelecki
 • techniki interwencji
 • musztra
 • kontrola osób i środków transportu

Zajęcia będą prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Klasę patronatem obejmie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Absolwent może rozwijać swoje zainteresowania kontynuując naukę m.in. na uczelniach technicznych, prawniczych lub wojskowych. Ubiegając się o przyjęcie absolwent uzyskuje dodatkowe punkty rekrutacyjne za ukończenie programu straży granicznej w LO.


KLASA POLICYJNA

Przedmioty dodatkowe:

 • historia i organizacja policji
 • prewencja
 • prawo karne
 • prawo o ruchu drogowym
 • prawo wykroczeń
 • interwencje policyjne
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły może podjąć studia na kierunkach prawniczych (prawo karne lub administracyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne) albo podjąć pracę w policji, wojsku, agencjach detektywistycznych lub agencjach ochrony osób i mienia.


KLASA POŻARNICZA

Przedmioty dodatkowe:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • przedmioty pożarnicze
 • pływanie
 • obóz szkoleniowy

Absolwent może rozwijać swoje zainteresowania podejmując studia kierunkowe – pożarnicze, ratownictwa medycznego, chemicznego, medyczne i sportowe.


KLASA STRAŻY GRANICZNEJ

Przedmioty dodatkowe z zakresu szkolenia wojskowego:

 • służba graniczna
 • trening strzelecki
 • techniki interwencji
 • musztra
 • kontrola osób i środków transportu

Zajęcia będą prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Klasę patronatem obejmie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Absolwent może rozwijać swoje zainteresowania kontynuując naukę m.in. na uczelniach technicznych, prawniczych lub wojskowych. Ubiegając się o przyjęcie absolwent uzyskuje dodatkowe punkty rekrutacyjne za ukończenie programu straży granicznej w LO.


KLASA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Przedmioty dodatkowe:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • ratownictwo medyczne
 • pływanie
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły może podjąć studia na kierunkach medycznych (medycyna, ratownictwo, fizjoterapia, rehabilitacja) oraz sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka).
Na tym kierunku istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji ratownika wodnego.KLASA SPORTOWA Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ

Przedmioty dodatkowe:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • odnowa biologiczna
 • pływanie
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach medycznych (fizjoterapia, rehabilitacja, odnowa biologiczna) oraz sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka).


KLASA AKTORSKO-WOKALNA

Przedmioty dodatkowe:

 • podstawy gry aktorskiej
 • wymowa sceniczna
 • formy i techniki teatralne

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem scenicznym.

Absolwent może rozwijać swoją pasję na uczelniach artystycznych (filmoznawstwo, aktorstwo, reżyseria).
Dodatkowo uczniowie mogą zdobywać doświadczenie sceniczne w Kole teatralnym „Improwizacja”.

Uczniowie mogą też rozwijać swoje talenty w szkolnym zespole muzycznym i kształcić się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia.


KLASA SPORTOWA PIŁKI SIATKOWEJ

Przedmioty dodatkowe:

 • podstawy teorii sportu
 • piłka siatkowa
 • pływanie
 • obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka) oraz nabędzie niezbędne umiejętności z zakresu gry w piłkę siatkową, pozwalające na uprawianie tej dyscypliny w formie zorganizowanej. REGULAMIN