ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 10:29

Zebrania z rodzicami

Planowane terminy zebrań wywiadowczych:

24.09.2020r. godz. 17.00
13.11.2020r. godz. 16.00 (online)
11.12.2020r. godz. 16.00
15.01.2021r. godz. 16.00
19.03.2021r. godz. 16.00

Planowany termin konsultacji wychowawców i wszystkich uczących:

17.05.2021r. godz. 15.00 – 17.00

Skip to content