ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 11:05

Wychowawcy

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

I A – dr Małgorzata Hołda-Kuchnik
I B – mgr Sławomir Mikos

II A – mgr Marzena Habas
II B – mgr Małgorzata Sobieraj
II C – mgr Sławomir Olszowski
II D – mgr Marek Dziuban
II E – mgr Beata Biedrzycka

III A – mgr inż. Jarosław Dziga
III B – mgr Jolanta Reczkowska


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

I – mgr Małgorzata Namysłowski
II – mgr Barbara Wójcik
III – mgr Katarzyna Gaj


Skip to content