EXTRA-KLASA!

Regulamin szkolnego konkursu

 „EXTRA-KLASA!”

w roku szkolnym 2016/2017

Organizatorami konkursu jest Samorząd Uczniowski przy pomocy nauczycieli wychowawców.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie klasy ZSOiZ w Gromniku.

Rywalizacja międzyklasowa trwać będzie 7 miesięcy tj. od  października 2016 do kwietnia 2017r.  i zostanie podzielona na 7 miesięcznych etapów.

W każdym miesiącu odbywać się będzie 1 część konkursu.

Punkty można uzyskać za noszenie kompletnego umundurowania, aktualność gazetki klasowej, frekwencję oraz comiesięczne konkursy organizowane w ramach rywalizacji „Extra-Klasa” (załącznik nr 1.).

Aktualność gazetki klasowej oraz frekwencja sprawdzana jest raz w miesiącu. Wyniki procentowe frekwencji danej klasy wychowawca przedstawia SU do 5-go dnia każdego miesiąca w odpowiedniej tabeli przygotowanej przez SU ( załącznik nr 2).

Kompletność munduru będzie sprawdzana 2 razy w miesiącu, obowiązek noszenia munduru mają wszystkie programy. Kompletne umundurowanie opisane jest w „Wykazie kompletnego umundurowania dla poszczególnych programów”.

W każdym miesiącu będzie organizowany konkurs, w którym udział biorą wszyscy uczniowie lub przedstawiciele z każdej klasy. Zwycięzcy zdobywają dodatkowe punkty na konto swojej klasy. W każdym miesiącu odbywać się będzie 1 część konkursu:

październik: „Zdrowy doping”

listopad 2016 – „Gromnik i okolice”

grudzień 2016 – „Najlepsza dekoracja świąteczna”

styczeń 2015 – „Cyfrowobezpieczni” (plakaty)

luty 2015 –  konkurs karaoke

marzec 2015 – „Bezpieczne korzystanie z Internetu” (filmik)

kwiecień 2015 – „Kolorowa pisanka”

Szczegółowa tematyka oraz regulaminy w/w konkursów ogłaszane będą z przynajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Uczniowie pracują indywidualnie lub grupowo, ale zdobyte przez nich punkty są sumowane na poczet całej klasy. Suma zdobytych punktów ustala miejsce po każdej części konkursu.

Po każdej edycji, klasy zostaną poinformowane o ilości zdobytych punktów.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w kwietniu 2017r.

Zwycięzcą zostanie ta klasa, która zdobędzie największą liczbę punktów we wszystkich edycjach. Otrzyma ona tytuł: „EXTRA-KLASY”

Na zwycięską klasę czekają nagrody.

Życzymy powodzenia !

Samorząd Uczniowski

 

 

Załącznik 1    TABELA PUNKTÓW

NAZWA AKTYWNOŚCI ILOŚĆ PUNKTÓW
FREKWENCJA 100%-91% 5 pkt
90%-81% 3 pkt
80%-71% 2 pkt
70%-61% 1 pkt
KONKURSY Zależne od rodzaju konkursu
GAZETKA KLASOWA aktualność 4 pkt
estetyka 1 pkt
UMUNDUROWANIE Wszyscy w klasie mają kompletny mundur 5 pkt
1 osoba nie ma 4 pkt
2 osoby nie mają 3 pkt
3 osoby nie mają 2 pkt
4 osoby nie mają 1 pkt
5 osób bez kompletnego umundurowania 0 pkt

Załącznik 2    TABELA dla wychowawcy

NAZWA AKTYWNOŚCI Imiona i nazwiska osób aktywnych
FREKWNECJA *** 100%-91%
90%-81%
80%-71%
70%-61%

*** Przy odpowiednim progu procentowym frekwencji wstawić znak ” X „

Skip to content