centrum_mundurowe
bty
gl-3
ft-1
ft-2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 16:42

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe w ZSOiZ w Gromniku w roku szkolnym 2016/2017


Osoba prowadząca Nazwa zajęć Termin
Biedrzycka Beata Fakultet „WOS” Środa 14.20 – 15.10
Dziga Jarosław Laboratorium teleinformatyczne Środa 14.25 – 15.10
Dziuban Marek SKS Poniedziałek 14.25 – 16.50
Wtorek 14.25 – 16.00
Środa 13.35 – 16.00
Czwartek 15.15 – 16.50
Gaj Anna Zajęcia teatralne Środa 15.00 – 16.30
Gaj Katarzyna Fakultet „j. polski”
Konsultacje indywidualne
Poniedziałek 13.20 – 15.10
Poniedziałek 15.10 – 16.00
Grzenia Renata Fakultet „biologia” Środa 15.10 – 16.00
Hołda-Kuchnik Małgorzata Fakultet „j. polski” Czwartek 7.10 – 8.50
Namysłowski Małgorzata Strzelnica
Musztra
Fakultet „j. niemiecki”
Piątek 12.30 – 14.00
Czwartek 15.15 – 16.45
Środa 15.15 – 16.00
Reczkowska Jolanta Fakultet „matematyka” III A
Zajęcia wyrównawcze I A i I B
Konsultacje indywidualne
Poniedziałek 14.20 – 16.00
Wtorek 15.10 – 16.00
(3 razy w miesiącu)
Wtorek 15.10 – 16.00
(1 raz w miesiącu)
Rój Anna Fakultet „j. angielski” Środa 15.15 – 16.00
Sacha Mariusz KSM Piątek 18.00 – 20.00
Sadłoń Małgorzata Fakultet „matematyka”
kl. III A
kl. III B
Konsultacje dla kl. II
w ustalonym terminie
Poniedziałek 13.30 – 15.10
Wtorek 13.30 – 15.10
Czwartek 7.10 – 7.55
Sanek Urszula Fakultet „j. angielski” Czwartek 13.35 – 14.20
Sobieraj Małgorzata Fakultet „j. angielski” 13.35 – 14.20
Wantuch Krzysztof Fakultet „geografia” Środa 15.15 – 16.00
Wiejaczka Justyna Fakultet „chemia” Czwartek 9.40 – 10.25
Wójcik Barbara Schola Poniedziałek 15.10 – 16.00