gl-3
gl-1
ft-1
ft-2
hj-6
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 03:45

Wychowawcy

Wychowawcy klas Liceum Ogólnokształcącego

I A – mgr Małgorzata Sobieraj

I B – mgr Marek Dziuban

II A – mgr Anna Gaj

II B – mgr Jolanta Reczkowska

III A – dr Małgorzata Hołda-Kuchnik

III B – mgr inż. Urszula Sanek

 

Wychowawca klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej

I ZSZ – mgr Barbara Wójcik