gl-3
gl-1
ft-1
ft-2
hj-6
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 00:37

Wychowawcy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

I A – dr Małgorzata Hołda-Kuchnik

I B – mgr inż. Urszula Sanek

II A – mgr Małgorzata Sobieraj

II B – mgr Marek Dziuban

III A – mgr Anna Gaj

III B – mgr Jolanta Reczkowska


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

I – mgr Małgorzata Namysłowski


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

II – mgr Barbara Wójcik