centrum_mundurowe
bty
gl-3
ft-1
ft-2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 08:24

Wychowawcy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

I A – mgr inż. Jarosław Dziga

I B – mgr Jolanta Reczkowska

II A – dr Małgorzata Hołda-Kuchnik

II B – mgr inż. Urszula Sanek

III A – mgr Małgorzata Sobieraj

III B – mgr Marek Dziuban


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

I – mgr Katarzyna Gaj

II – mgr Małgorzata Namysłowski


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

III – mgr Barbara Wójcik