slider
centrum_mundurowe
bty
gl-3
ft-1
ft-2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 13:21

Szkolny Ośrodek Kariery

Godziny pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2018/2019

Wtorek mgr inż. Urszula Sanek 9.35 – 12.35
Środa mgr Beata Biedrzycka
mgr inż. Urszula Sanek
7.00 – 8.00
8.30 – 11.30
Czwartek mgr inż. Urszula Sanek
mgr Beata Biedrzycka
8.10- 13.10
12.15 – 13.15
Piątek mgr Beata Biedrzycka 9.35 – 10.35

Zapraszamy

Przyjdź do nas, możesz także napisać zsoiz@gromnik.pl w temacie „do doradcy zawodowego”.

Opiekun SzOK: mgr inż. Urszula Sanek

Do głównych zadań SzOK-u należą:

 • przekazywanie informacji na temat aktualnego stanu rynku edukacyjno-zawodowego
 • świadczenie pomocy uczniom w przygotowaniach do egzaminów zawodowych
 • kształtowanie u petentów umiejętności:
  • planowania ścieżek edukacyjnej oraz zawodowej
  • efektywnego poszukiwania pracy

Zadania realizowane są w postaci:

 • indywidualnych lub grupowych porad doradcy zawodowego
 • udostępniania nośników piśmienniczych (książek, czasopism, ulotek, broszur) i multimedialnych (kaset magnetofonowych, kaset video, płyt VCD lub DVD) zawierających informacje edukacyjno-zawodowe
 • organizowania zajęć warsztatowych, połączonych z wykładami prowadzonymi przez pracowników współpracujących z nami instytucji

Szkolny Ośrodek Kariery powstał w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku w maju 2004r. Jest efektem działań podjętych w trakcie II edycji konkursu grantów na SzOK, ogłoszonych przez Ministra Gospodarki i Pracy.

Do stworzenia SzOK-u pośrednio przyczynili się:

 • Instytut Rozwoju Kariery w Warszawie
 • Fundacja Realizacji Programów Społecznych w Warszawie
 • Urząd Gminy w Gromniku
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie – filia w Tuchowie
 • „WIMED” Zakład Produkcji Znaków Drogowych Zdzisława Dąbczyńskiego w Tuchowie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Gromniku
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku
 • Nadleśnictwo Gromniku
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie