gl-3
gl-1
ft-1
ft-2
hj-6
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 18:31

Samorząd Uczniowski

03

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSOiZ W GROMNIKU

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

 1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
 2. Integracja społeczności szkolnej.
 3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.
 4. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
 5. Samofinansowanie potrzeb SU poprzez m.in. organizacje dyskotek, loterii fantowej itp.
 6. Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
 7. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

 

Planowane zadania i termin realizacji

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
 2. Prowadzenie Powiatowych Obchodów 77. Rocznicy Agresji Związku Radzieckiego na Polskę. (wrzesień)
 3. Integracja klas pierwszych: dyskoteka szkolna (wrzesień)
 4. Wybór Samorządu Uczniowskiego na r.szk. 2016/2017 (wrzesień)
 5. Przedstawienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego Dyrekcji szkoły (wrzesień)
 6. Zagospodarowanie gazetki SU (wrzesień)
 7. Rywalizacja międzyklasowa: „Zdobądź nieprzygotowanie dla całej klasy” (cały rok)
 8. Organizacja Dnia Chłopaka, przekazanie życzeń (wrzesień)
 9. Święto Edukacji Narodowej – przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły (październik)
 10. Opracowanie i przeprowadzenie konkursu „Extra Klasa” (październik – kwiecień)
 11. Kosz z książką – rok czytelnictwa
 12. Dyskoteka Andrzejkowa (listopad)
 13. Mikołajki szkolne (grudzień)
 14. Organizacja trzech seansów filmowych. ( grudzień, styczeń, luty)
 15. Uroczystość wręczenia mundurów (grudzień)
 16. Dyskoteka karnawałowa (luty)
 17. Organizacja walentynkowego turnieju siatkówki. (luty)
 18. Organizacja Dnia Kobiet (marzec)
 19. Pożegnanie klas III – dyskoteka (kwiecień)
 20. Pomoc w organizacji dnia otwartego szkoły (kwiecień, maj)
 21. Aktualizacja ściennej gazetki szkolnej (na bieżąco)
 22. Współpraca z samorządami klasowymi (na bieżąco)
 23. Prowadzenie facebook’a SU. (na bieżąco)
 24. Przygotowanie uroczystego zakończenia roku szkolnego (czerwiec)
 25. Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły (na bieżąco)
 26. Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2016/17

Samorząd Uczniowski i opiekunowie zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w planie pracy według bieżących potrzeb.