slider
centrum_mundurowe
bty
gl-3
ft-1
ft-2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 22:05

Rada Pedagogiczna

mgr Wiesław Wójcikdyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Krzysztof Górskikierownik internatu

mgr Beata Biedrzycka – doradca zawodowy, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa
mgr podinspektor Marek Brożek – nauczyciel przedmiotów policyjnych
mgr inż. Jarosław Dziga – nauczyciel informatyki i elementów teleinformatyki, wychowawca w internacie
mgr Marek Dziuban – nauczyciel wychowania fizycznego i podstaw teorii sportu i odnowy biologicznej
mgr Anna Gaj – pedagog szkolny, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Katarzyna Gaj – nauczyciel języka polskiego, nauki o języku i wiedzy o kulturze
mgr Karina Górska – wychowawca w internacie
mgr Renata Grzenia – nauczyciel biologii i WŻR
mgr Marzena Habas – nauczyciel języka niemieckiego
dr Małgorzata Hołda-Kuchnik – nauczyciel języka polskiego i nauki o języku, wychowawca w internacie
mgr Iwona Każdaglis wychowawca w internacie
mgr Ewa Klag – nauczyciel lotnictwa
mgr Grzegorz Nagel – instruktor pływania, nauczyciel pierwszej pomocy, wychowawca w internacie
mgr Małgorzata Namysłowski – nauczyciel języka niemieckiego oraz edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Jolanta Reczkowska – nauczyciel matematyki i podstaw przedsiębiorczości
mgr Anna Rój – nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego
mgr podinspektor Krzysztof Ryba – nauczyciel przedmiotów policyjnych
ks. mgr Mariusz Sacha – nauczyciel religii/etyki
mgr Małgorzata Sadłoń – nauczyciel matematyki, fizyki
mgr Joanna Nalepka-Sanek – opiekun biblioteki
mgr inż. Urszula Sanek – nauczyciel języka angielskiego
mgr Małgorzata Sobieraj – nauczyciel języka angielskiego
mgr Krzysztof Wantuch – nauczyciel geografii
mgr Justyna Wiejaczka – nauczyciel chemii, przyrody
mgr Barbara Wójcik – nauczyciel wychowania fizycznego i religii, wychowawca w internacie
mgr st. aspirant Łukasz Bień – nauczyciel przedmiotów policyjnych