gl-3
gl-1
ft-1
ft-2
hj-6
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 00:35

PROGRAM POŻARNICZY

 
 

PRZEDMIOTY DODATKOWE

pierwsza pomoc przedmedyczna
przedmioty pożarnicze
pływanie
obóz szkoleniowy

Absolwent może rozwijać swoje zainteresowania podejmując studia kierunkowe – pożarnicze, ratownictwa medycznego, chemicznego, medyczne i sportowe.

 


KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI NA TEMAT:

FESTYN SKRZYSZOWSKI 2015
AUTOSTRADA 2013