gl-3
gl-1
ft-1
ft-2
hj-6
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 06:33

PROGRAM POLICYJNY

INTERESUJESZ SIĘ POLICJĄ ?

CHCESZ ZGŁĘBIĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ?

WIĄŻESZ PLANY ZAWODOWE Z BRANŻAMI MUNDUROWYMI ?

Proponujemy Ci naukę w klasie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z PROGRAMEM POLICYJNYM


01lo

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE

historia i organizacja policji
prewencja
prawo karne
prawo o ruchu drogowym
prawo wykroczeń
interwencje policyjne
obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły może podjąć studia na kierunkach prawniczych (prawo karne lub administracyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne) albo podjąć pracę w policji, wojsku, agencjach detektywistycznych lub agencjach ochrony osób i mienia.


KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI NA TEMAT:


OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE KLAS POLICYJNYCH W PILE
OGÓLNOPOLSKIE OLIMPIADY POLICYJNE W SZCZYTNIE
OBOZY SPORTOWO-REKREACYJNE W BARTKOWEJ
OBÓZ W LEGIONOWIE
PAT
TURNIEJE OBRONNE
TURNIEJE STRZELECKIE
TURNIEJE MOTORYZACYJNE
TERENOWE ZAJĘCIA POLICYJNE
MUSZTRA