centrum_mundurowe
bty
gl-3
ft-1
ft-2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 20:05

KLASA LOTNICZA

INTERESUJESZ SIĘ LOTNICTWEM ?

CHCESZ ZGŁĘBIĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI PILOTAŻOWE ?

WIĄŻESZ PLANY ZAWODOWE Z BRANŻĄ LOTNICZĄ ?

Proponujemy Ci naukę w klasie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z PROGRAMEM LOTNICZYM

 


32

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE

historia lotnictwa
prawo lotnicze, aerodynamika
meteorologia
frazeologia lotnicza w języku angielskim
obóz szkoleniowy

Absolwent szkoły może rozwijać swoją pasję na uczelniach technicznych prowadzących kształcenie zarówno w zakresie lotnictwa cywilnego, jak i wojskowego.
Istnieje tutaj możliwość zrealizowania kursu szybowcowego.

 


KLASA LOTNICZA PODCZAS ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Pierwszy lot za nimi

 


OBÓZ NA LOTNISKU W ŁOSOSINIE DOLNEJ

Reportaż z obozu
Zapiski pamiętnikowe uczestniczki obozu

 


WYCIECZKA DO VIII BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE

Reportaż

 


 

naglowek

Odwiedź witrynę Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej!

www.aph.org.pl

 


HISTORIA KLASY Z PROFILEM LOTNICZYM

24 stycznia 2011r. w Łososinie Dolnej, na terenie miejscowego lotniska, należącego do Aeroklubu Podhalańskiego, odbyła się narada dotycząca powstania w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku klasy z programem lotniczym.

W spotkaniu uczestniczyli:
Mieczysław Kras – Starosta Tarnowski
dr hab. Edmund Juśko – dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie
Wiesław Wójcik – dyrektor Szkoły w Gromniku
przedstawiciele zarządu Aeroklubu Podhalańskiego na czele z prezesem Andrzejem Saratą oraz Wójtem Gminy Łososina Dolna Stanisławem Golonka.

Strony uzgodniły szczegóły współpracy, a oficjalne podpisanie porozumienia nastąpiło 17 lutego b.r. w Tarnowie.

Klasy lotnicze to nowy projekt edukacyjny, realizowany od kilku lat w polskich liceach, a nawet gimnazjach.

W proponowanej klasie prowadzone będzie kształcenie zgodnie z programem LO, dodatkowo poszerzonym o przedmioty lotnicze, m.in. z zakresu aerodynamiki, meteorologii czy historii lotnictwa, prawa lotniczego, zasad i mechaniki lotu, frazeologii lotniczej w języku angielskim.

Po pierwszym roku nauki, uczniowie będą mogli rozpocząć część praktyczną kursu szybowcowego podczas obozu letniego w Łososinie Dolnej, po spełnieniu następujących warunków:

  • uzyskanie pozytywnego wyniku badań lekarskich przeprowadzonych przez lekarza orzecznika lotniczego (badania po pierwszym roku nauki będą organizowane w szkole, ale można je także przejść indywidualnie w certyfikowanych ośrodkach medycyny lotniczej, do których należy m.in. Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu);
  • zaliczenie kursu teoretycznego odbywającego się w szkole;
  • otrzymanie pozytywnej opinii nauczyciela prowadzącego kształcenie lotnicze.

Kształcąc się w naszej szkole, będziesz miał/a możliwość przygotowania się do egzaminów państwowych pilota samolotów ultralekkich lub pilota samolotu turystycznego (w zakresie praktycznym odpłatnie).

Zdobyta w szkole wiedza i umiejętności będą solidną podstawą nauki na wyższych uczelniach, zwłaszcza na kierunkach lotniczych, a uzyskane kwalifikacje pierwszym etapem na drodze do uzyskania kwalifikacji pilota liniowego.

Jako szkoła podejmiemy starania pozyskania środków finansowych na pokrycie kosztów szkolenia praktycznego uczniów ze źródeł zewnętrznych, np. funduszy unijnych.