gl-3
gl-1
ft-1
ft-2
hj-6
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 00:35

PROGRAM ARTYSTYCZNO-MEDIALNY

MASZ UZDOLNIENIA ARTYSTYCZNE ?

CHCESZ ZGŁĘBIĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE TEATRALNO-DZIENNIKARSKIM ?

Proponujemy Ci naukę w klasie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z PROGRAMEM ARTYSTYCZNO-MEDIALNYM


PRZEDMIOTY DODATKOWE

taniec towarzyski i nowoczesny
podstawy gry aktorskiej
wymowa sceniczna
elementy fotografii
podstawy dziennikarstwa
multimedia

Absolwent może rozwijać swoje pasje na uczelniach artystycznych (filmoznawstwo, aktorstwo, fotografia, reżyseria).


KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI NA TEMAT:


SZKOLNE KOŁO TEATRALNE „IMPROWIZACJA”
KALENDARIUM PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
WARSZTATY MEDIALNE