gl-3
gl-1
ft-1
ft-2
hj-6
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 03:51

LO III B

2b

 Wychowawca: mgr Urszula Sanek


Łukasz Beduch
Sabina Cieśla
Patrycja Dziedzina
Kacper Główczyk
Karolina Grybel
Gabriela Gryzło
Joanna Hadalska
Iwona Hekłowska
Patrycja Karecka
Gabriela Kita
Magdalena Koperniak
Dominika Krzanowska
Paulina Lech
Agata Liszka
Natalia Łukasik
Mateusz Madej
Mikołaj Mierzwa
Weronika Niemasik
Agnieszka Olechny
Martyna Sarkowicz
Kinga Sekuła
Magdalena Stochmal
Agnieszka Teper
Magdalena Wadach
Paulina Wadas
Katarzyna Warzycka
Sebastian Witek
Anna Żaba
Patrycja Żaba