gl-3
gl-1
ft-1
ft-2
hj-6
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 03:53

LO III A

2a

 Wychowawca: dr Małgorzata Hołda-Kuchnik


Patryk Dziodzio
Kinga Jarek
Anna Kantek
Ksenia Kras
Justyna Kuropatwa
Michał Majchrowicz
Beata Mechel
Jakub Mikulski
Arkadiusz Oczkowski
Krystian Olszanecki
Dariusz Pach
Dominik Podobiński
Wiesława Roman
Patrycja Ryczek
Gabriela Słonina
Adrian Spólnik
Anna Stojewska
Magdalena Stojewska
Angela Sypek
Sara Szelewa
Krzysztof Śliwa
Paulina Tabaszewska
Marta Tabiś
Olga Trojan
Ewelina Wójcik
Arkadiusz Żelazko