centrum_mundurowe
bty
gl-3
ft-1
ft-2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 01:01

LO I B

Wychowawca: mgr inż. Urszula Sanek


Aleksandra Baniak
Kamila Ćwikła
Justyna Hekłowska
Katarzyna Klimek
Izabela Kołodziej
Małgorzata Łach
Magdalena Marszał
Martyna Motyka
Natalia Przybyłowicz
Tamara Solarova
Anna Szarwark
Anita Wojna
Stanisław Wojtanowski
Anna Zelek
Magdalena Zięcina