centrum_mundurowe
bty
gl-3
ft-1
ft-2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 00:59

LO I A

Wychowawca: dr Małgorzata Hołda-Kuchnik


Sylwia Adamczyk
Nadia Bałut
Wiktoria Dyl
Kacper Framęga
Marta Gryzło
Mariusz Homa
Ewelina Kurczab
Katarzyna Kuśnierz
Martyna Łazarek
Sylwia Pach
Patryk Piech
Karolina Połeć
Justyna Rymarczyk
Filip Smoleń
Bartłomiej Sobol
Jacek Śliwa
Małgorzata Trzeciak
Dominik Wojakiewicz
Natalia Zeprzałka