gl-3
gl-1
ft-1
ft-2
hj-6
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 03:49

LO I A

Wychowawca: mgr Małgorzata Sobieraj


Szymon Baran
Wioletta Biskup
Natalia Broniek
Diana Dwojak
Jacek Głębocki
Dariusz Gruszka
Adrian Gurgul
Monika Juruś
Klaudia Klupa
Paulina Kmak
Martina Krzyżak
Klaudia Kukla
Rafał Liszka
Adrian Mikulski
Sebastian Nosek
Patryk Przeklasa
Martyna Siecińska
Justyna Śmiertka
Roksana Walica
Kinga Więcek
Weronika Wirchomska
Anna Wróbel