gl-3
gl-1
ft-1
ft-2
hj-6
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 06:29

„Miss/Mister Szkoły”

Rok szkolny 2016/2017

14 marca 2017r.

Reportaż z wyborów

Rok szkolny 2013/2014

14 marca 2014r.

Reportaż z wyborów
Reportaż filmowy
Prezentacja kandydatek

Rok szkolny 2012/2013

8 marca 2013r.

Reportaż
Galeria zdjęciowa
Galeria filmowa

Rok szkolny 2010/2011

11 marca 2011r.

Reportaż
Galeria zdjęciowa
Galeria filmowa

Rok szkolny 2009/2010

8 marca 2010r.

Reportaż
Galeria filmowa