gl-3
gl-1
ft-1
ft-2
hj-6
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 16:41

Koło Europejskie

Opiekunowie

Małgorzata Namysłowski
Marzena Habas
Małgorzata Sobieraj
Natalia Borysławska
Anna Chwistek
Michał Nalepka
Urszula Sanek
Maciej Rzeźnik

Cele

 1. Wszechstronne propagowanie szeroko pojętej idei integracji europejskiej.
 2. Gromadzenie i przekazywanie wiedzy o:
  • historii Unii Europejskiej
  • państwach członkowskich i stowarzyszonych z Unią Europejską
  • instytucjach Unii Europejskiej
  • rozwoju integracji europejskiej.
 3. Kształtowanie u młodzieży europejskiej świadomości.
 4. Rozwijanie u uczniów tolerancji i szacunku w stosunkach społecznych oraz potrzeby współpracy międzynarodowej.
 5. Propagowanie nauki języków obcych.
 6. Przygotowanie do życia i pracy w zjednoczonej Europie.

Prace wykonane prze uczniów

Pracownia Koła Europejskiego

Powyższe cele koło realizuje poprzez

 1. Zbieranie i aktualizowanie dostępnych dokumentów i informacji: przygotowywanie projektów, organizowanie wystaw.
 2. Przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej.
 3. Przygotowywanie tematycznych gazetek ściennych.
 4. Przeprowadzanie konkursów wiedzy o państwach anglojęzycznych oraz państwach niemieckojęzycznych.
 5. Przygotowanie potraw państw UE w ramach Dnia Nauki.
 6. Współpracę z różnymi organizacjami oraz klubami europejskimi z innych szkół.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.