slider
centrum_mundurowe
bty
gl-3
ft-1
ft-2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 15:39

KALENDARIUM

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

TERMIN WYDARZENIE
2 września 2019r. Rozpoczęcie roku szkolnego
13 września 2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej
17 września 2019r. Podsumowanie projektu „Bądź EKO”
25 września 2019r. Wyjazd do Komendy Wojewódzkiej w Krakowie na dzień otwarty pod hasłem: „ Poznaj Nas! II Małopolskie Spotkanie z Mundurem, Policja 2019”
25 września 2019r. Spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Starym Sączu
27 września 2019r. Zebranie z rodzicami
30 września – 3 października 2019r. Wyjazdy integracyjne klas I LO do Zakopanego
3 października 2019r. Udział w spektaklu w GOK-u w Gromniku z okazji roku Moniuszkowskiego, zorganizowany przez Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
9-10 października 2019r. Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze
14 października 2019r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
16 października 2019r. Dzień Patrona Szkoły na Jamnej
1 listopada 2019r. Dzień Wszystkich Świętych
5 listopada 2019r. Udział w festiwalu Viva Polonia! Ku pokrzepieniu serc w Kąśnej Dolnej – spektakl Moniuszko Polskość jak z nut
8 listopada 2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej, zebranie z rodzicami
18-21 listopada 2019r. Próbny egzamin maturalny
22 listopada 2019r. Prelekcja na temat bezpieczeństwa drogowego
26 listopada 2019r. Otrzęsiny klas I
27 listopada 2019r. Wyjazd uczniów klas o profilu policyjnym do Centrum Kryzysowego w Tarnowie
28 listopada 2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej
4 grudnia 2019r. Mistrzostwa szkoły w sportach obronnych
13 grudnia 2019r. Zebranie z rodzicami
17 grudnia 2019r. Termin przekazania informacji o proponowanych śródrocznych ocenach niedostatecznych
19 grudnia 2019r. Uroczystość ślubowania uczniów klas I
23 – 31 grudnia 2019r. Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2020r. Nowy Rok
15 stycznia 2020r. Termin wystawienia ocen śródrocznych
17 stycznia 2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja półroczna
20 stycznia 2020r. Rozpoczęcie II półrocza
27 stycznia – 7 lutego 2020r. Ferie zimowe
11 marca 2020r. Międzypowiatowy Turniej Sportowo – Profilaktyczny „Młodzi i Bezpieczni” 2020 dla uczniów klas VII i VIII SP
16 marca 2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej, zebranie z rodzicami (termin przekazania informacji o proponowanych ocenach niedostatecznych na koniec klasy III LO)
20 marca 2020r. Dzień Otwarty Szkoły – odwołany ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego
2 kwietnia 2020r. 12-godzinny mecz piłki siatkowej upamiętniający XV rocznicę śmierci Patrona Szkoły św. Jana Pawła II
9-14 kwietnia 2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
20 kwietnia 2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja roczna i końcowa klas III LO
24 kwietnia 2020r. Zakończenie nauki w klasach III LO
1 maja 2020r. Święto Pracy
3 maja 2020r. Święto Konstytucji Trzeciego Maja
20 maja 2020r. Konsultacje rodzicielskie (termin przekazania informacji o proponowanych ocenach niedostatecznych na koniec klas I i II LO oraz I, II i III BSzIS)
8 czerwca 2020r. Egzamin maturalny z języka polskiego – część pisemna
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
9 czerwca 2020r. Egzamin maturalny z matematyki – część pisemna
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
10 czerwca 2020r. Egzamin maturalny z języka angielskiego – część pisemna
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
12 czerwca 2020r. (dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
22 czerwca 2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja roczna
26 czerwca 2020r. Zakończenie roku szkolnego
29 czerwca – 31 sierpnia 2020r. Ferie letnie