centrum_mundurowe
bty
gl-3
ft-1
ft-2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 17:55

KALENDARIUM

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

TERMIN WYDARZENIE
4 września 2017r. Rozpoczęcie roku szkolnego
15 września 2017r. Zebranie Rady Pedagogicznej
29 września 2017r. Zebranie z rodzicami
2-3 października 2017r. Zjazd Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze – pielgrzymka maturzystów
13 października 2017r. Dzień Patrona Szkoły
1 listopada 2017r. Dzień Wszystkich Świętych
11 listopada 2017r. Święto Niepodległości
24 listopada 2017r. Dzień Sportów Obronnych
8 grudnia 2017r. Zebranie Rady Pedagogicznej, zebranie z rodzicami
12 grudnia 2017r. Termin przekazania informacji o proponowanych śródrocznych ocenach niedostatecznych
21 grudnia 2017r. Uroczystość ślubowania uczniów klas I
23 – 31 grudnia 2018r. Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2018r. Święto Nowego Roku
6 stycznia 2018r. Święto Trzech Króli
10 stycznia 2018r. Termin wystawienia ocen śródrocznych
12 stycznia 2018r. Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja śródroczna
15 stycznia 2018r. Rozpoczęcie II półrocza
27 stycznia 2018r. Studniówka
9 lutego 2018r. Zebranie z rodzicami
12 – 25 lutego 2018r. Ferie zimowe
23 marca 2018r. Zebranie z rodzicami (termin przekazania informacji o proponowanych ocenach niedostatecznych na koniec klasy III LO)
29 marca – 3 kwietnia 2018r. Wiosenna przerwa świąteczna
5 kwietnia 2018r. 12 godzinny mecz siatkarski
23 kwietnia 2018r. Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja roczna i końcowa klas III LO
24 kwietnia 2018r. Dzień Otwarty Szkoły
27 kwietnia 2018r. Zakończenie nauki w klasach III LO
30 kwietnia 2018r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 maja 2018r. Święto Pracy
2 maja 2018r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 maja 2018r. Święto Konstytucji Trzeciego Maja
4 maja 2018r. Egzamin maturalny z języka polskiego – część pisemna
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
7 maja 2018r. Egzamin maturalny z matematyki – część pisemna
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
8 maja 2018r. Egzamin maturalny z języka angielskiego – część pisemna
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
18 maja 2018r. Konsultacje z rodzicami (termin przekazania informacji o proponowanych ocenach niedostatecznych na koniec klas I i II)
31 maja 2018r. Święto Bożego Ciała
1 czerwca 2018r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
18 czerwca 2018r. Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja końcoworoczna
22 czerwca 2018r. Zakończenie roku szkolnego
23 czerwca – 31 sierpnia 2018r. Ferie letnie