gl-3
gl-1
ft-1
ft-2
hj-6
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 13:48

KALENDARIUM

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

TERMIN WYDARZENIE
1 września 2016r. Rozpoczęcie roku szkolnego
30 września 2016r. Zebranie z rodzicami
13 października 2016r. Dzień Patrona Szkoły
31 październik 2016r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 listopada 2016r. Dzień Wszystkich Świętych
11 listopada 2016r. Święto Niepodległości
25 listopada 2016r. Dzień Sportów Obronnych
9 grudnia 2016r. Zebranie z rodzicami
13 grudnia 2016r. Termin przekazania informacji o proponowanych śródrocznych ocenach niedostatecznych
22 grudnia 2016r. Uroczystość ślubowania i wręczenia mundurów uczniom klas I
23 – 31 grudnia 2016r. Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2017r. Nowy Rok
6 stycznia 2017r. Święto Trzech Króli
11 stycznia 2017r. Termin wystawienia ocen śródrocznych
13 stycznia 2017r. Zebranie z rodzicami, Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja półroczna
16 stycznia 2017r. Rozpoczęcie II półrocza
30 styczeń – 12 lutego 2017r. Ferie zimowe
28 lutego 2017r. Dyskoteka karnawałowa
17 marca 2017r. Zebranie z rodzicami (termin przekazania informacji o proponowanych ocenach niedostatecznych na koniec klasy III)
24 marzec 2017r. Konkurs profilaktyczno-sportowy dla gimnazjalistów
27 marca – 5 kwietnia 2017r. Wyjazd uczniów do Niemiec w ramach wymiany międzynarodowej
3-5 kwietnia 2017r. Rekolekcje wielkopostne
6 kwietnia 2017r. 12-to godzinny mecz siatkarski
13 – 18 kwietnia 2017r. Wiosenna przerwa świąteczna
24 kwietnia 2017r. Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja roczna i końcowa klas III
25 kwietnia 2017r. I Dzień Otwarty Szkoły
28 kwietnia 2017r. Zakończenie nauki w klasach III
1 maja 2017r. Święto Pracy
2 maja 2017r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 maja 2017r. Święto Konstytucji Trzeciego Maja, Powiatowy Dzień Flagi
4 maja 2017r. Egzamin maturalny z języka polskiego – część pisemna

(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

5 maja 2017r. Egzamin maturalny z matematyki – część pisemna

(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

8 maja 2017r. Egzamin maturalny z języka angielskiego – część pisemna
(dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
18 maja 2017r. Konsultacje nauczycieli z rodzicami 15:00-17:00
(termin przekazania informacji o proponowanych ocenach niedostatecznych na koniec klas I i II)
26 maja 2017r. II Dzień Otwarty Szkoły
2 – 7 czerwca 2017r. Obóz sportowo-szkoleniowy w Bartkowej
9 czerwca 2017r. Wojewódzki Przegląd Pieśni Kresowej
15 czerwca 2017r. Święto Bożego Ciała
16 czerwca 2017r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
19 czerwca 2017r. Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja roczna
23 czerwca 2017r. Zakończenie roku szkolnego
24 czerwca – 31 sierpnia 2017r. Ferie letnie